е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-5 / 1.2.2019 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на Община Сунгурларе, свързани с управление и отчитане на проект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на територията на община Сунгурларе""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 1 / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: Обявление за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация Водопровод.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци консултиране ПРСР.docx 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: ЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 15.3.2019 г.

Публикувано на: 15.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 от заседание на комисията.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 9.4.2019 г.

Публикувано на: 09.04.2019 г.
Коментар: Протокол №2 от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от заседание на комисията.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 9.4.2019 г.

Публикувано на: 09.04.2019 г.
Коментар: Съобщение до всички участници в ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение до всички участници в ОП.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Протокол №3 от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 от заседание на комисията.pdf 15.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 10 / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител 1.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 11 / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 7.6.2019 г.

Публикувано на: 07.06.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор консултиране ПРСР 2014-20201.pdf 15.1.2021 г.