е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-38 / 22.5.2017 г.

Извършване на независим финансов одит по време на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG16RFOP001-3.002-0027 "Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Региони в растеж" 2014 - 2020

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Я. Анастасов1.pdf 18.1.2021 г.

Обява № 1. / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva (2).pdf 18.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za publikuvana obqva.pdf 18.1.2021 г.

Техническа спецификация № 3. / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 18.1.2021 г.

Допълнителна информация № 4. / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelna informaciq (2).pdf 18.1.2021 г.

Образци № 5. / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 18.1.2021 г.

Проект на договор № 6. / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.doc 18.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 7.Разяснение / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 1 (2).pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 8. / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.1.2021 г.