е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-1

Избор на външни експерти за участие при управление на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2 / 26.11.2018 г.

Публикувано на: 26.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 24.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 3 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище за предварителен контрол.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Документацията вече не е актуална- променената документация може да видите по-долу
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 6 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо предавателен протокол.pdf 24.1.2021 г.

ЕЕДОП № 7 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 24.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 8 / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП.pdf 24.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 9 / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Коментар: Актуална документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Актуална документация.zip 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 5.2.2019 г.

Публикувано на: 05.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение отваряне на ценови оферти ОПП-1.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад комисия.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител за избор на външни експерти.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 14.3.2019 г.

Публикувано на: 14.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор за изпълнение.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 18 / 14.3.2019 г.

Публикувано на: 14.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка ОПП -1.pdf 24.1.2021 г.