е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-12 / 30.9.2014 г.

Доставка на въглища и газьол за отопление ( маркиран) за отоплителен сезон 2014 г. - 2015 г. за нуждите на общинска администрация, общински Детски градини, Детски ясли, специализирани институции и социални услуги в общността и Исторически музей.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Други документи № 1 / 28.11.2014 г.

Публикувано на: 28.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dog_otoplenie_OP_1_2.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 2 / 3.2.2015 г.

Публикувано на: 03.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_izp_otoplenie.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 3 / 9.2.2015 г.

Публикувано на: 09.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dog_vaglishta.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_plashtane_vuglishta i gaziol.pdf 7.5.2021 г.

Гаранции № 5 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_dog._178_-2014.doc 7.5.2021 г.