е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-52 / 12.12.2016 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обществени сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 с 8 обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R-21.pdf 28.11.2021 г.

Обявление № 2 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie 12-00-135.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 28.11.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obsledvane.rar 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie.pdf 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти-надзор 8 об. поз..doc.pdf 28.11.2021 г.

Решение за класиране № 7 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R-18 ot 04.07.2017 .pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 8 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1_nadzor 8OP.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 9 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2_nadzor 8 OP.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-85.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-86.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-87.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-88.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-89.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-90.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-91.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-92.pdf 28.11.2021 г.

Обявление № 18 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена.pdf 28.11.2021 г.

Обявление № 19 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 1.pdf 28.11.2021 г.

Обявление № 20 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 2.pdf 28.11.2021 г.

Обявление № 21 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 3.pdf 28.11.2021 г.

Обявление № 22 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 4.pdf 28.11.2021 г.

Обявление № 23 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 5.pdf 28.11.2021 г.

Обявление № 24 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 6.pdf 28.11.2021 г.

Обявление № 25 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 7.pdf 28.11.2021 г.

Обявление № 26 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за приключил договор надзор 8.pdf 28.11.2021 г.