е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-76 / 6.6.2018 г.

"Инженеринг - изготвяне на инвестиционeн проект във фаза работен проект и изпълнение на СМР, включително упражняване на авторски надзор на многофамилна жилищна сграда във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Карнобат"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. /

Коментар: Договор НСК София ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - НСК.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 1. / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 22.1.2021 г.

Документация № 3. / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обраци.docx 22.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 7. / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 22.1.2021 г.

Допълнителна информация № 8. / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Указания за ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazanya eEEDOP (1).docx 22.1.2021 г.

Допълнителна информация № 9. / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: Обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7. Obsledvane_9-ti septemvri 40.rar 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6. / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 10. / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 11. / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 12. / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 13. / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № 14. / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 15. / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Решение № РД692 за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № РД 692 за избор на изпълнител.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyavlenie.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 17. / 3.1.2020 г.

Публикувано на: 03.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключил договор.pdf 22.1.2021 г.