е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-5-2019 / 17.7.2019 г.

Провеждане на пазарни консултации за изчисляване прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и облагородяване на зона около него, заключена между ул."Трети март" и ул. "Гебедже", гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: