е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-88 / 20.6.2018 г.

Изпълнение на строително - монтажни работи по проект: "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Ивайловград" по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Път HKV2061 /III-598, Ивайловград - Свирачи/- Ивайловград, кв. Лъджа - ман. Константин и Елена - Римски мост". Обособена позиция № 2: "Път HKV2039 /II-59, Крумовград - п.к. II-59/- Планинец - Соколенци". Обособена позиция № 3: "Път HKV2042 /III-5906, Железино - Гугутка/- Железино - Пъстрок". Обособена позиция № 4: "Път HKV2052 /III-598, Свирачи - Мандрица/- Белополяне"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 2 / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 24.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 4 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие - ПРОМЯНА.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 7 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Допълнителни пояснения.zip 24.1.2021 г.

Други документи № 8 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Път Гугутка-Железино-Пъстроок.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 9 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Път Ивайловград до Римски мост.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 10 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Път Планинец-Соколенци.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 11 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Път Свирачи-Белополяне.rar 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор.pdf 24.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 12 / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна 2.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 3.8.2018 г.

Публикувано на: 03.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление.pdf 24.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 14 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-38-25.10.2018.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 15 / 15.11.2018 г.

Публикувано на: 15.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление прекратена.pdf 24.1.2021 г.