е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-26 / 27.11.2019 г.

"Изграждане на физкултурен салон към СУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Синдел, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.2.2020 г.
Файлове актуални към: 22.2.2020 г.

Документация за участие № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 22.2.2020 г.

Други документи № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 22.2.2020 г.

Други документи № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Пазарни консултации.7z 22.2.2020 г.

Други документи № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 22.2.2020 г.

Решение за откриване № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 22.2.2020 г.

Техническа спецификация /задание № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 22.2.2020 г.

Образци № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 22.2.2020 г.

Проекти № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.7z 22.2.2020 г.

Обявление за поръчка № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 22.2.2020 г.

Образци № / 27.11.2019 г.

Публикувано на: 27.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.doc 22.2.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.2.2020 г.

Публикувано на: 19.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 22.2.2020 г.