е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-12 / 9.6.2020 г.

СМР по реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе", подобект: СОУ "Христо Ботев " - гр. Сунгурларе

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване на птоцедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie otkr1.pdf 20.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavl. AOP.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika za ocenka1.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №2 Количествена сметка.xlsx 20.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №3 Проект на договор.doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Технически проект част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ARH.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Технически проект част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП 2.pdf 20.1.2021 г.