е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-26 / 11.10.2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПЛД - С. СЛАВЯНЦИ, ДВХ - С. ЛОЗАРЕВО, ДСП - ГР. СУНГУРЛАРЕ И ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Решение за открита на процедура за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Октриване на процедура за вузлагане на ОП sign.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 2 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедура за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за открита процедура за възлагане на ОП.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Документация за ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за ОП sign.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор храни.doc 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци храни Сунгурларе.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 16.10.2019 г.

Публикувано на: 16.10.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ESPD.rar 15.1.2021 г.

Решение за прекратяване на ОП № 7 / 16.12.2019 г.

Публикувано на: 16.12.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедура за възлагане на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение прекратяване на процедура за вyзлагане на ОП s.pdf 15.1.2021 г.