е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-7

Разработване (осигуряване) на софтуер - изготвяне на мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути за територията в защитена зона BG0000209 Пирин

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.3.2019 г.
Файлове актуални към: 19.3.2019 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 19.3.2019 г.

Обявление за поръчка № 2 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обвление за Мобилно приложение.pdf 19.3.2019 г.

Документация за участие № 3 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.7z 19.3.2019 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.3.2019 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо предавателен протокол.pdf 19.3.2019 г.

ЕЕДОП № 6 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request-2.zip 19.3.2019 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление промяна на дата за комисия.pdf 19.3.2019 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.3.2019 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 19.3.2019 г.