е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-3 / 1.3.2016 г.

00384-2016-0003 "Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство) и ППП (пакетно повдигани плочи) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бяла Слатина в шест самостоятелно обособени позиции" o Обособена позиция № 1 - ЖК "Калоян - 3" (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Калоян" бл. 3; o Обособена позиция № 2 - ЖБ (ЕПЖС) "Сребреня" №2, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Сребреня" бл. 2; o Обособена позиция № 3 - ЖК "Подем" бл. 2 (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8А блок "Подем" 2; o Обособена позиция № 4 - ЖК "Пионер" (ППП) гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Търнавска" № 41; o Обособена позиция № 5 - ЖК "Подем" бл. 3 - Гарант (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8Б блок "Подем" 3; o Обособена позиция № 6 - ЖК "Сладница" бл. 3 (ППП), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Васил Левски" № 9, Ж.К. "Сладница" бл. 3, вх. А;

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.3.2016 г.

Публикувано на: 01.03.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.injenering-sanirane.rar 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 28.3.2016 г.

Публикувано на: 28.03.2016 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение-инженеринг саниране.doc 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 21.4.2016 г.

Публикувано на: 21.04.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1 саниране.doc 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 22.4.2016 г.

Публикувано на: 22.04.2016 г.
Коментар: Съобщение за допусната техническа грешка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо допусната техническа грешка.doc 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 9.5.2016 г.

Публикувано на: 09.05.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.doc 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.doc 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3 конфиденциален.doc 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4 конфиденциален.doc 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ конфиденциално.doc 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Коментар: Договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-1.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Коментар: Договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-2.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Коментар: Договор за ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-3.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Коментар: Договор за ОП-4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-4.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Коментар: Договор за ОП-5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-5.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 18.7.2016 г.

Публикувано на: 18.07.2016 г.
Коментар: Договор за ОП-6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-6.pdf 23.1.2021 г.