е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-146 / 26.2.2020 г.

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект: Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от ПС с. Славеево до изпусквателна шахта №1 Обособена позиция 2: Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг за проект: Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа за обект ул. Любен Каравелов - гр. Ивайловград - от ос. Т. 374 до ос. т. 355а

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 2 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 20.6.2021 г.

Други документи № 4 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление 30-00-270.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 6 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 7 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 20.6.2021 г.

Доклад № 8 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-20 от 15.05.2020.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 10 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена 2 позиции.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-72 ДОГОВОР.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-73 ДОГОВОР.pdf 20.6.2021 г.