е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-146 / 26.2.2020 г.

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за проект: Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от ПС с. Славеево до изпусквателна шахта №1 Обособена позиция 2: Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на инженеринг за проект: Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа за обект ул. Любен Каравелов - гр. Ивайловград - от ос. Т. 374 до ос. т. 355а

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: 2.4.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 2.4.2020 г.

Обявление № 2 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № 3 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 2.4.2020 г.

Други документи № 4 / 26.2.2020 г.

Публикувано на: 26.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.rar 2.4.2020 г.