е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-9 / 23.4.2018 г.

Ремонт на улици на територията на община Сунгурларе

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

№ 15 /

Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение-аоп.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление-аоп.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 3 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Единен европейски документ - PDF
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) eedop PDF.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 4 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Единен европейски документ - XML
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) EEDOP-XML.xml 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKYMENTACIQ.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE ZA ODOBRQVANE NA OBQVL.ZA IZMENENIE.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Отговор на въпрос
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otg_20180514.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 9 / 21.5.2018 г.

Публикувано на: 21.05.2018 г.
Коментар: Отговор на въпрос
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор на въпрос.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 11 / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 2.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 15.6.2018 г.

Публикувано на: 15.06.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 3.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: Решение - втори класиран
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) r_20_20180717.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 17.9.2018 г.

Публикувано на: 17.09.2018 г.
Коментар: Договор с изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и документи БГ НОВА АД.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 18 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 19 / 10.1.2019 г.

Публикувано на: 10.01.2019 г.
Коментар: Обявление за приключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за приключен договор.pdf 15.1.2021 г.