е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-87 / 4.9.2018 г.

"Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 3123 - / III - 304, Трънчовица - Новачене / - Бацова Махала - Граница общ. (Никопол - Плевен) - Славяново / PVN 2145/ "по проект: I - TEN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the area in a better connection with TEN - T infrastructure", финансиран по Програма INTERREG VA Румъния - България и национално съфинансиране"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-87 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение път_001.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-87 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление път_001.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № 12-87 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 28.1.2021 г.

Образци № 12-87 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.1.2021 г.

Образци № 12-87 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 28.1.2021 г.

Документация за участие № 12-87 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 проект.rar 28.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-87 / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол - 1 път.pdf 28.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-87 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-87 / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 28.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-87 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) пр. път-3.pdf 28.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-87 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4- път.pdf 28.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-87 / 28.11.2018 г.

Публикувано на: 28.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) реш. път.pdf 28.1.2021 г.