е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-5 / 10.6.2020 г.

"Текущ ремонт на улици и междублокови площадки в Болярово и улици в Г.Крушево, Ст.Караджово, Воден, Попово, Мамарчево, Шарково, Ружица, Денница, Оман, Ситово и Иглика. Четвъртокласни пътища ІV- JAM 2004, 2007, 2008, 2025 и 3006. Тротоарна настилка на улици в Болярово и М.Шарково"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Решение № 1 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 3.7.2020 г.

Обявление № 2 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1_Documentcia_ukazania_za_uchastie_Ulici_2020г.doc 3.7.2020 г.

Методика за оценка № 4 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5_Мetodika_Ulici_2020.docx 3.7.2020 г.

Техническа спецификация № 5 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4_Technical_specification_Ulici_2020.doc 3.7.2020 г.

Образци на документи № 6 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_Obrazci_Ulici_2020.doc 3.7.2020 г.

Образци на документи № 7 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2_Proekt_Dogovor_Ulici_2020.docx 3.7.2020 г.

Други документи № 8 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request(1).zip 3.7.2020 г.