е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-3 / 10.1.2018 г.

Покана до определено лице по реда на чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: "Аварийно възстановителни работи на храм "Покров Пресветая Богородица", гр.Дупница, общ. Дупница"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.10.2020 г.
Файлове актуални към: 28.10.2020 г.

Покана за участие № / 10.1.2018 г.

Публикувано на: 10.01.2018 г.
Коментар: Покана за участие до "ВИГ-66" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana Bogorodica.pdf 28.10.2020 г.

Други документи № / 10.1.2018 г.

Публикувано на: 10.01.2018 г.
Коментар: Приложение - Образец КСС към Ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС приложение към ценова оферта.xlsx 28.10.2020 г.

Други документи № / 10.1.2018 г.

Публикувано на: 10.01.2018 г.
Коментар: Приложения - образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРИЛОЖЕНИЯ.rar 28.10.2020 г.

Други документи № / 10.1.2018 г.

Публикувано на: 10.01.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ на договор нов.pdf 28.10.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.1.2018 г.

Публикувано на: 19.01.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол Богородица.pdf 28.10.2020 г.

Договори за изпълнение № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor Vik66_cor.pdf 28.10.2020 г.