е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 08-ПС-2019 / 18.9.2019 г.

"Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав по три обособени позиции: Обособена позиция 1:"Доставка на хляб" Обособена позиция 2:"Доставка на различни видове хранителни продукти" Обособена позиция 3: "Доставка на преработени плодове и зеленчуци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обявление № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Храни -документация и образци.docx 25.1.2021 г.

Решение № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 17.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Проект на договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -проект2019-1.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.9.2019 г.

Публикувано на: 18.09.2019 г.
Коментар: Проект на договор ОП2 и ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -проект2019.docx 25.1.2021 г.

Решение № / 8.10.2019 г.

Публикувано на: 08.10.2019 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прератяване.pdf 25.1.2021 г.