е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0600-56/2/ / 12.8.2015 г.

Изготвяне на идейни инвестиционни проекти за подобряване на съществуващи и създаване на нови туристически атракции в Община Роман" с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване на инвестиционен проект, фаза идеен проект, за обект "Реставрация, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност "Пустата църква", с. Камено поле, Община Роман, Област Враца" Обособена позиция 2: Изработване на инвестиционен проект, фаза идеен проект, за обект "Изграждане на комплексен информационно - туристически център и карстов ландшафтен парк "Камено поле - Кунино", землища на с. Камено поле и с. Кунино, Община Роман, Област Враца"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.8.2015 г.

Публикувано на: 12.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 публична покана проектиране.rar 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 18.8.2015 г.

Публикувано на: 18.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор.jpg 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 31.8.2015 г.

Публикувано на: 31.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор Архика.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР.pdf 17.1.2021 г.