е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-2 / 21.7.2016 г.

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите "Бугьовец" с площ от 614,877 дка и "Караджинец" с площ от 160,761 дка в землището на с. Студена, община Перник

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054536
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Обява № 1 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Коментар: АОП №9054536
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentacia.zip 16.1.2021 г.

Техническо задание № 3 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnichesko zadanie.pdf 16.1.2021 г.

Информация за удъжаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Коментар: АОП №9055007
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informacia.pdf 16.1.2021 г.

Доклад № 5 / 16.8.2016 г.

Публикувано на: 16.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 16.1.2021 г.

Договор № 6 / 25.8.2016 г.

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 16.1.2021 г.