е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-3 / 5.2.2018 г.

Изпълнение на функциите на консултант за обект в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039" Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 в обхвата на процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект ЦДГ 1 "Снежанка"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie u3.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie u3.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Документация и Техническа зпецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 01_Dokumentaciq_TS.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_ocenka i nadzor_Lom_OPRR.zip 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_nadzor_Lom_OPRR.doc 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 y3.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 7 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) y3 ceni.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_U_3.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOOL_3_U_3.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_4_U_3.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_5_U_3.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKLAD_U_3.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 13 / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_U3.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 110.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vazlogena poruchka U 3.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12 / 14.2.2019 г.

Публикувано на: 14.02.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u3.pdf 7.5.2021 г.