е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО2-2019 / 3.6.2019 г.

"Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява_гробищен парк.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стена-грабещен парк документация.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спецификация_гробищен парк.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проекто-договор гробище1.pdf 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Част конструктивна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Конструктивна.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Част ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПБЗ.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Геодезия.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.6.2019 г.

Публикувано на: 03.06.2019 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС_гробищен парк_Белослав.xlsx 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 21.6.2019 г.

Публикувано на: 21.06.2019 г.
Коментар: Протокол на комисия за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване на порачката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Прекратяване1.pdf 25.1.2021 г.