е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-3 / 15.4.2016 г.

"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Кресна"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336313837
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Потвърждение от АОП № / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) потвърждение.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПОКАНА1.doc 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dok_stroitelen_nadzor_34_okonchatelen-2kresna.doc 28.11.2021 г.

Обявление по ЗОП № 113/13.04.2016 / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 28.11.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 113/13.04.2016 г. / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение откриване надзор.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 15.04.2016 г. / 15.4.2016 г.

Публикувано на: 15.04.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) тех.спецификация.pdf 28.11.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 115/25.04.2016 / 26.4.2016 г.

Публикувано на: 26.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение надзор.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: съобщение за отваряне на цените
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение цени надзор.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: протокол 1а от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1а надзор.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 28.06.2016 г. / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Коментар: протокол 1 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1надзор.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.8.2016 г.

Публикувано на: 02.08.2016 г.
Коментар: протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 надзор.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 82/29.07.2016 г. / 2.8.2016 г.

Публикувано на: 02.08.2016 г.
Коментар: решение за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 82.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 08.09.2016 г. / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: плик 1 на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) плик 1 на изпълнителя.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 08.09.2016 г. / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: техническа оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо предложение.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 08.09.2016 г. / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: предлагана цена на изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) цена на изпълнителя.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 314/08.09.2016 г. / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: договор за строителен надзор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор надзор.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за сключен договор надз.pdf 28.11.2021 г.