е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-14 / 2.4.2015 г.

00384-2015-0006/02.04.2015 - „Професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Външни облицовки и настилки”, с код по СППОО: 5820307, за придобиване на II /втора/ квалификационна степен”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.4.2015 г.

Публикувано на: 02.04.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obuchenie PKB-BSl.rar 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 24.4.2015 г.

Публикувано на: 24.04.2015 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie do kandidati.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 19.5.2015 г.

Публикувано на: 19.05.2015 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1-obuchenie.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 29.5.2015 г.

Публикувано на: 29.05.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Scanned-otvarqne cenovi.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 -PKB.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3 -PKB.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie -PKB.pdf 23.1.2021 г.

Гаранции № 9 / 22.6.2015 г.

Публикувано на: 22.06.2015 г.
Коментар: Гаранция за участие Декси Консулт
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garanciq uchastie - Deksi Konsult.pdf 23.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 29.6.2015 г.

Публикувано на: 29.06.2015 г.
Коментар: Гаранции за участие Стик, ССИ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii uchastie Stik i Saiuz.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 15.7.2015 г.

Публикувано на: 15.07.2015 г.
Коментар: Договор със СТИК ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor obuchenie - Stik.pdf 23.1.2021 г.