е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-12 / 26.10.2016 г.

"Избор на изпълнител на извършване на СМР по проект "Използване на възобновяема енергия в домове за възрастни хора в с. Добри дол и административната сграда на Община Лом", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г., обособени в две позиции: Обособена позиция № 1 - Подмяна на отоплителни инсталации в двата старчески дома и изграждане на топлопровод до тях от биогазцентралата в с. Добри дол, Обособена позиция № 2 - Подмяна на отоплителна инсталация и котел на база биогориво в сградата на Общинска администрация Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie s12.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie s12.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq smr.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) chast 2 tehn specifikaciq.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: образци и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi.zip 20.6.2021 г.

Документация за участие № 6 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: работен проект домове с. Добри дол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dom 1 i Dom 2.zip 20.6.2021 г.

Документация за участие № 7 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: работен проект сграда Община Лом
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obshtina Lom.zip 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_Lom.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 27.12.2016 г.

Публикувано на: 27.12.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 23.1.2017 г.

Публикувано на: 23.01.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_Lom.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 23.1.2017 г.

Публикувано на: 23.01.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_Lom.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 23.1.2017 г.

Публикувано на: 23.01.2017 г.
Коментар: Доклад от Работата на Комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_komisia_Lom.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 23.1.2017 г.

Публикувано на: 23.01.2017 г.
Коментар: Решение №1/23.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_zali4ena info.doc 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена ОП, прекратена ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie prekratena poziciq.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Коментар: Договор № 64 за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_64.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 16 / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazlogena_porachka.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 17 / 15.5.2017 г.

Публикувано на: 15.05.2017 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie prikl. dogovor.pdf 20.6.2021 г.