е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-3 / 21.3.2017 г.

["Асфалтиране в община Кресна по обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.10.2020 г.
Файлове актуални към: 25.10.2020 г.

Документация за участие № / 21.3.2017 г.

Публикувано на: 21.03.2017 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokum.pdf 25.10.2020 г.

Други документи № / 21.3.2017 г.

Публикувано на: 21.03.2017 г.
Коментар: обява по чл.20, ал.3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiava.pdf 25.10.2020 г.

Документация за участие № / 21.3.2017 г.

Публикувано на: 21.03.2017 г.
Коментар: документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 25.10.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 25.10.2020 г.

Договори за изпълнение № / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Коментар: договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 25.10.2020 г.