е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-95 / 11.7.2018 г.

"Доставка на спортни пособия и на оборудване за детска площадка по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020" по две обособени позиции" Обособена позиция №1 "Спортни пособия за проект BG05M2OP001-3.001-0017-C01 "Заедно сме по-добри" Обособена позиция №2 "Оборудване за детска площадка за проект BG05M2OP001-3.002-0324-C01 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-22.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 2 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление 12-00-170.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 24.1.2021 г.

Протокол № 4 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 спортни пособия - искане на допълнителни документи.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти спортни пособия.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 7 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 8 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 9 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-45 от 06.12.2018.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор спортни ОП2.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 12 / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление спортни.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор спортни ОП1.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 14 / 20.2.2019 г.

Публикувано на: 20.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление спортни.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 15 / 26.2.2019 г.

Публикувано на: 26.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Спортни оп2.pdf 24.1.2021 г.