е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Пряко договаряне ОБП-57 / 10.9.2018 г.

"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за "Рехабилитация на част от улица "Мимоза" с. Царевци, Община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение за откриване № / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 21.1.2021 г.

Образци № / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.7z 21.1.2021 г.

Проекти № / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) скици - улица Царевци.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана Надин-Желязков.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 10.9.2018 г.

Публикувано на: 10.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана Стимекс.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 21.1.2021 г.

Доклад № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 21.1.2021 г.

Решение за избор № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор.pdf 21.1.2021 г.