е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-92 / 10.7.2018 г.

"Доставка на музикално оборудване по проект "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила", с договор BG05M2OP001-3.002-0324-C01, по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.pdf 24.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация и образци на документи музикални оборудване.docx 24.1.2021 г.

Протокол № 4 / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол музикално оборудване.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор музикално.pdf 24.1.2021 г.