е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-9 / 12.9.2018 г.

"Доставка на горива за зареждане на автомобили и друга техника собственост на Община Бяла, Варненска област, чрез използване на карти за безналично плащане"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 18.9.2018 г.

Публикувано на: 18.09.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 418/18.09.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 18.9.2018 г.

Публикувано на: 18.09.2018 г.
Коментар: Спецификация - поръчка рег. № ПС - 1/12.09.2018г. към договор за борсово представителство № 20 -167/12.09.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Поръчка спецификация към договор за БП.pdf 16.1.2021 г.

Договор № 3. / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Коментар: Борсов договор № 679 от 03.10.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 4. / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 16.1.2021 г.