е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-151 / 28.11.2019 г.

: "Зимно поддържане и снегопочистване на общински път - РVN2122 РП ІІІ 304( Новачене Трънчовица)- Санадиново- граница общ. Никопол общ. Белене с дължина на пътя в км- 9,300 км., намиращ се на територията на Община Никопол за експлоатационен сезон 2019/2020 г. "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Образци № 12-151 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 30.7.2021 г.

Образци № 12-151 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 30.7.2021 г.

Документация за участие № 12-151 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 30.7.2021 г.

Решения за откриване № 12-151 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение пряко договаряне.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-151 / 4.12.2019 г.

Публикувано на: 04.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение отваряне на ценово предложение .pdf 30.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-151 / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол на комисия № 12-151 / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-151 / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за класиране .pdf 30.7.2021 г.