е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП26 / 13.4.2016 г.

"Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Ивайловград, с цел кандидатстване на Община Ивайловград по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-7.pdf 19.1.2021 г.

Обявление № 2 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-00-42.pdf 19.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia IVAILOVGRAD Proktirane Pyt.doc 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 6.6.2016 г.

Публикувано на: 06.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uv-pytna mreja.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 5 / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokoli.pdf 19.1.2021 г.

Решение за класиране № 6 / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R-10.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 26.7.2016 г.

Публикувано на: 26.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor D-115.pdf 19.1.2021 г.

Приложения към договор № 8 / 26.7.2016 г.

Публикувано на: 26.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenia.pdf 19.1.2021 г.

Гаранции № 9 / 27.7.2016 г.

Публикувано на: 27.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. garancii.doc 19.1.2021 г.

Гаранции № 10 / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf. garanciq za izpylnenie.doc 19.1.2021 г.