е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Публично състезание 12-111 / 26.9.2019 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Никопол за експлоатационен сезон 2019/2020 г. " Обособена позиция № 1- РVN1124 РП ІІ 52( Никопол Въбел)- Драгаш войвода -ДЗС с дължина на пътя в км- 6,600 км Обособена позиция № 2- РVN2120 РП ІІ 34(Дебово Никопол)- Евлогиево и РVN2121 РП ІІ 34(Дебово Никопол)- Въбел- РП ІІ 52 (Никопол Свищов) с дължина на двата пътя в км- 8,140 км Обособена позиция № 3- РVN2122 РП ІІІ 304( Новачене Трънчовица)- Санадиново- граница общ. Никопол общ. Белене с дължина на пътя в км- 9,300 км

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-111 / 26.9.2019 г.

Публикувано на: 26.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID 935509.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-111 / 26.9.2019 г.

Публикувано на: 26.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-111 / 26.9.2019 г.

Публикувано на: 26.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-111 / 26.9.2019 г.

Публикувано на: 26.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 935507.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-111 / 28.10.2019 г.

Публикувано на: 28.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщиние отваряне цени-converted.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-111 / 31.10.2019 г.

Публикувано на: 31.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи.rar 21.6.2021 г.

Решение на прекратяване № 12-111 / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение прекратяване.PDF 21.6.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-111 / 6.11.2019 г.

Публикувано на: 06.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнители.PDF 21.6.2021 г.