е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-3 / 18.4.2018 г.

"ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2018 Г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie-S-3.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie-S-3.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentatsija_S_3.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_tekusht_remont_2018.zip 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_S_3.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Proekt_na_dogovor.docx 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 10 / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 22.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Договор 115
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 115.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 12 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl por S-3.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 13 / 10.8.2018 г.

Публикувано на: 10.08.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) O PR DOG 115.pdf 7.5.2021 г.