е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-136 / 11.6.2020 г.

,,Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Карнобат и звената на бюджетна издръжка"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.7.2020 г.
Файлове актуални към: 9.7.2020 г.

Решение № 1. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 9.7.2020 г.

Обявление за поръчка № 2. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie.pdf 9.7.2020 г.

Документация № 3. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciya.pdf 9.7.2020 г.

Техническа спецификация № 4. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификаця Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.spec..pdf 9.7.2020 г.

Образци № 5. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 9.7.2020 г.

Проект на договор № 6. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt_dogovor_hranit.pdf 9.7.2020 г.

Проект на договор № 7. / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt_dogovor.pdf 9.7.2020 г.

ЕЕДОП № 8. / 16.6.2020 г.

Публикувано на: 16.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 9.7.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изм. или доп. информация № 9. / 26.6.2020 г.

Публикувано на: 26.06.2020 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_izmenenie.pdf 9.7.2020 г.