е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 152 / 12.6.2020 г.

"Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: "Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване консултантски.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление консултантски.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 27.11.2020 г.

Публикувано на: 27.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени консултантски.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 5 / 7.12.2020 г.

Публикувано на: 07.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протoкол 1 КУ Ивайловрад.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 6 / 7.12.2020 г.

Публикувано на: 07.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протoкол 2 КУ Ивайловрад.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 7 / 7.12.2020 г.

Публикувано на: 07.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протoкол 3 КУ Ивайловрад.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 8 / 7.12.2020 г.

Публикувано на: 07.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП.pdf 18.5.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 7.12.2020 г.

Публикувано на: 07.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-39.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 13.1.2021 г.

Публикувано на: 13.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Д-2 - консултанти.pdf 18.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 11 / 13.1.2021 г.

Публикувано на: 13.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за скл. договор.pdf 18.5.2021 г.