е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП4 / 20.5.2015 г.

"Доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.10.2018 г.
Файлове актуални към: 19.10.2018 г.

Публична покана № 1 / 20.5.2015 г.

Публикувано на: 20.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 19.10.2018 г.

Документация за участие № 2 / 20.5.2015 г.

Публикувано на: 20.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 19.10.2018 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 3 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved.pdf 19.10.2018 г.

Протокол № 4 / 23.6.2015 г.

Публикувано на: 23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol ODZ.pdf 19.10.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 8.7.2016 г.

Публикувано на: 08.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) И Н Ф О Р М А Ц И Я.docx 19.10.2018 г.