е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-7 / 10.7.2015 г.

"Ремонтно-възстановителни работи на съоръжения за предотвратяване на наводнения в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-7 / 2 / 10.7.2015 г.

Публикувано на: 10.07.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация ПП - Проектиране Смирненски.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-7 / 3 / 10.7.2015 г.

Публикувано на: 10.07.2015 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ ПП - Проектиране Смирненски.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-7 / 4 / 10.7.2015 г.

Публикувано на: 10.07.2015 г.
Коментар: Образец КС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 4 - Проектиране Смирненски - КС.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-7 / ПП-11-49 / 1 / 10.7.2015 г.

Публикувано на: 10.07.2015 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АОП ПП - Проектиране Смирненски.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-7 / 5 / 27.7.2015 г.

Публикувано на: 27.07.2015 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол - Смирненски.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-7 / 6 / 3.8.2015 г.

Публикувано на: 03.08.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - Проектиране Смирненски.pdf 5.1.2021 г.