е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-15 / 31.3.2016 г.

тестова процедура 3

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 31.3.2016 г.
Файлове актуални към: 31.3.2016 г.

Разяснения по документацията за участие № 12 / 21.3.2016 г.

Публикувано на: 21.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 logo.rar 31.3.2016 г.