е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-11 / 18.11.2014 г.

"Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 24.11.2014 г.

Публикувано на: 24.11.2014 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol- mobilen operator.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 5.1.2015 г.

Публикувано на: 05.01.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-Mobilen operator.pdf 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 19.1.2015 г.

Публикувано на: 19.01.2015 г.
Коментар: плащания по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane-Vivacom.pdf 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: плащания по договор за м.Януари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Vivacom.pdf 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 19.3.2015 г.

Публикувано на: 19.03.2015 г.
Коментар: плащания за м.Февруари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) vivacom.pdf 19.5.2021 г.