е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-54 / 27.1.2017 г.

"Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 с 5 обособени позиции по проект BG16RFOP001-2.001-0138-C01 "Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 2 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Teh. doc.rar 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie.pdf 24.1.2021 г.

Протокол № 6 / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия инженеринг 5 обособени позиции ок.pdf 24.1.2021 г.

Решение за класиране № 7 / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-15.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 6.7.2017 г.

Публикувано на: 06.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor D-62.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 6.7.2017 г.

Публикувано на: 06.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor D-63.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-73.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-74.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-75.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 13 / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie vyzlovena 5 poz.pdf 24.1.2021 г.

Анекс № 14 / 16.10.2017 г.

Публикувано на: 16.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение ОП1 - 138.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 15 / 11.12.2018 г.

Публикувано на: 11.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изпълнен.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 16 / 11.12.2018 г.

Публикувано на: 11.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изпълнен 2.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 17 / 11.12.2018 г.

Публикувано на: 11.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изпълнен 3.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 18 / 11.12.2018 г.

Публикувано на: 11.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изпълнен 4.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 19 / 11.12.2018 г.

Публикувано на: 11.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление изпълнен 5.pdf 24.1.2021 г.