е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Пазарни консултации ПК-1 / 7.7.2017 г.

Пазарни консултации по проект: "Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1. SOPICA.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2. VELKOVCI.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3. GARLO.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4. BRYSNIK.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5. GIGINCI.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 6. BABICA.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Slakovci 1 chast.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 SLAKOVCI 2 chast.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Slakovci 3 chast.rar 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq_pazarni.xls 17.3.2021 г.

Покана за пазарни консултации № ВП-317 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PAZARNI KONSULTACII v.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-435 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta ot BIAD-S.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-436 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta ot HIDROSTROITELSTVO OOD.pdf 17.3.2021 г.

Индикативна оферта № 7000-437 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) oferta ot MONOLIT-21-ANDONOV I ZAHOV.pdf 17.3.2021 г.

Решение за определяне на стойността на разхода № ВП-322 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE.pdf 17.3.2021 г.