е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-57 / 14.4.2016 г.

Доставка на един брой специализиран автомобил -сметосъбиращ "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 сметосъбиране.rar 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 18.4.2016 г.

Публикувано на: 18.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложение 12а.docx 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 18.4.2016 г.

Публикувано на: 18.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF18042016_00000.jpg 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 1.6.2016 г.

Публикувано на: 01.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 1.6.2016 г.

Публикувано на: 01.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта.pdf 17.1.2021 г.