е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-57 / 14.4.2016 г.

Доставка на един брой специализиран автомобил -сметосъбиращ "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 14.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 сметосъбиране.rar 18.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 18.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложение 12а.docx 18.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 18.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF18042016_00000.jpg 18.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 11.5.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 5 / 1.6.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 6 / 1.6.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта.pdf 18.1.2018 г.