е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-120 / 14.10.2019 г.

"ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.019-0006 "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ" В ГР. КАРНОБАТ" ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ "BG05M2OP001-2.019 ПРОДЪЛЖАВАЩА ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ - ЕТАП 2 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА" КОМПОНЕНТ 1 ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обява № 1. / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 18.1.2021 г.

Информация за обява № 2. / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za publikuvana obqva.PDF 18.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelna informaciq.pdf 18.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.PDF 18.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.PDF 18.1.2021 г.

Образци № 6. / 14.10.2019 г.

Публикувано на: 14.10.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 18.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 7. / 22.10.2019 г.

Публикувано на: 22.10.2019 г.
Коментар: Разяснение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 1.pdf 18.1.2021 г.

Информация за удължаване на срок № 8. / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za udyljavane na sroka.PDF 18.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 30.10.2019 г.

Публикувано на: 30.10.2019 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie prekratqvane.pdf 18.1.2021 г.