е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-21 / 13.11.2019 г.

Доставка на автомобил за нуждите на проект "Патронажна грижа в Община Лом" с Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0034, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г..

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_21_.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Решение за договаряне
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_dogovarqne_.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana_.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_D_13.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 13.11.2019 г.

Публикувано на: 13.11.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 03_obrazci.zip 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_41_last.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 3.12.2019 г.

Публикувано на: 03.12.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_243_new_.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 10 / 4.12.2019 г.

Публикувано на: 04.12.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_D_21.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 11 / 2.1.2020 г.

Публикувано на: 02.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_D_21_.pdf 23.1.2021 г.