е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-30 / 15.3.2017 г.

"Избор на консултант за извършване на оценки съответствието по реда на чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и изготвяне на оценки за съответствие по реда на чл. 142, ал.6 от ЗУТ във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0027 "Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Региони в растеж" 2014 - 2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Обява № 1. Обява / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 22.1.2021 г.

Информация за обява № 2.Информация обява / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq obqva.pdf 22.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3.Допълнителна информация / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelna informaciq.pdf 22.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4.Техническа спецификация / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 5.Образци / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 22.1.2021 г.

Проект на договор № 6.Проект на договор / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Информация за удължаване на срок № 7.Информация за удължаване на договор / 24.3.2017 г.

Публикувано на: 24.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za udaljavane na sroka.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 8.Протокол / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9.Договор / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_оценка на съответствието zalichen.pdf 22.1.2021 г.