е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-24 / 28.12.2016 г.

Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци""

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333432303634
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Коментар: Обявление за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) УТВЪРДИЛ-2.doc 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 40 / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 26-00-125-(1) / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване с вх. номер 26-00-125/17.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на постъпило запитване.pdf.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 PIP.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.2.2017 г.

Публикувано на: 27.02.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Коментар: Протокол 3 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 8.3.2017 г.

Публикувано на: 08.03.2017 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране ПИП.pdf 18.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vuzl. poruchka pip.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.cor.pdf 18.1.2021 г.