е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Пазарна консултация ПК-6 / 1.10.2018 г.

Пазарни консултации за изпълнение на заложените дейности при реализация на проект "Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Пазарни консултации № 1 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации.pdf 19.5.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 3 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителна записка.pdf 19.5.2021 г.

КСС № 4 / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 7.2 Приложение 12 KSS.xls 19.5.2021 г.

Други документи № 5 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИМСТИ ЕООД.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 6 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНКОМ ПВ ЕООД.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 7 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Динно ЕООД.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 8 / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.pdf 19.5.2021 г.