е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-13 / 21.6.2017 г.

ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ОТДЕЛНИ УЧАСТЪЦИ, ГР. ДУПНИЦА

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333437313534
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vodoprovod.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci vodoprovod .docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Документация за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumnetaciq1.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Количествени сметки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KC.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Количествено стойностни сметки към ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 КСС.rar 18.1.2021 г.

Други документи № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Архив с Записки, чертежи, РС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обяснителни записки, чертежи и др.PDF.rar 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 17 / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie vodoprovod.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 vodoprovod zal.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za klasirane.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.10.2017 г.

Публикувано на: 19.10.2017 г.
Коментар: Протокол 3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Съобщение до "Галчев Инженеринг" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение до галчев.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за възложена поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.6.2019 г.

Публикувано на: 24.06.2019 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор и приложения.rar 18.1.2021 г.